Kurs doszkalający dla kierowców ciągników siodłowych, jest - jak sama nazwa wskazuje - jedynie uzupełnieniem podstawowej wiedzy, którą kursant nabył w ramach standardowego kursu w danej kategorii prawa jazdy. W ramach niego poznaje on specyfikę obsługi ciągnika, występujących w nim urządzeń dodatkowych i samej naczepy. Podczas szkolenia kursant przyswaja umiejętności praktyczne poruszania się pojazdem z naczepą, które zdecydowanie różni się od jazdy ciężarówką z przyczepą.

Istotną zaletą takiego kursu są zwiększone szanse na rynku pracy. Świadectwo jego ukończenia oznacza, że przyszły kierowca zawodowy ma podstawową wiedzę na temat obsługi sprzętu, co wiąże się z relatywnie krótkim jego przystosowaniem do specyfiki pracy w danym przedsiębiorstwie.

banner1

Przebieg kursu doszkalającego i podstawowe zagadnienia

Standardowy kurs doszkalający trwa zaledwie od 3 do 6 godzin. W tym czasie kierowca zapoznaje się z szeregiem zagadnień. Standardem jest omówienie samej obsługi ciągnika siodłowego. Kursant w ramach szkolenia zapoznaje się również z kompleksową obsługą samej naczepy.

Podczas jazd doszkalających zwracamy szczególną uwagę na takie aspekty jak:

 • jazda w warunkach drogowych po różnorodnych trasach,
 • podjeżdżanie pod rampę,
 • manewrowanie pojazdem,
 • metodologią podłączania i rozłączania naczepy (podpory, podjazd, łączenie przewodów itd.),
 • sposobami podnoszenia poszczególnych osi naczepy,
 • zapięciem i rozpięciem tzw. plandeki (opcjonalnie dachu, lub kurtyny),
 • sposobami zabezpieczania podłączonej naczepy,
 • metodami zabezpieczania ładunków, w tym z wykorzystaniem pasów i punktów mocujących.

 

Podsumowanie

Jazdy doszkalające ciągnikiem siodłowym to prosty (i tani) sposób na poznanie wiedzy praktycznej z zakresu jego obsługi. Wiedza ta przyda się zwłaszcza młodym kierowcom, którzy dopiero co rozpoczynają swoją karierę. Uczestnictwo w kursie zmniejszy też koszty adaptacji pracownika do pracy w danej firmie transportowej.

banner2

Rodzaj kursuCena
A1 2200 zł
A2 2400 zł
A 2400 zł
B 2600zł (dla uczniów 2500zł)
C 3800 zł
CE 3800 zł
C + CE 6600 zł
Kwalifikacja wstępna 5000 zł
Kwalifikacja wstępna przyspieszona 3000 zł
Kwalifikacja wstępna uzupełniająca przyspieszona 1200 zł

 

Kontakt:

Autofan Biuro
535 153 322

e-mail:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

kat. A1, A2, A oraz C i C+E
Mariusz
535 153 555

kat. B
Gosia
506 368 772
Paweł 535 002 223

Uprawnienia

cPrawo jazdy kat. C uprawnia do kierowania pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu, oraz ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym.

Prawo jazdy kat. C uprawnia również do kierowania wymienionymi powyżej pojazdami z przyczepą lekką.

Wiek

Skończone 21 lub 18 lat

Dodatkowym warunkiem otrzymania prawa jazdy kat. C jest posiadanie prawa jazdy kat. B.

Istnieje możliwość uzyskania prawa jazdy kat. C w wieku 18 lat pod warunkiem ukończenia równolegle kursu kwalifikacji wstępnej pełnej na przewóz rzeczy.

Kurs

Szkolenie teoretyczne trwa 20 godzin szkolnych (20 x 45 min.), szkolenie praktyczne trwa 30 godzin zegarowych (30 x 60 min.)

(bądź bez teorii - teoria w domu)

 

PRAWO JAZDY KATEGORII C+E

Uprawnienia

ce

Prawo jazdy kat. C+E (CE) uprawnia do kierowania pojazdem samochodowym określonym w kategorii C łącznie z przyczepą (czyli pojazdem o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu, wraz z przyczepą).

Prawo jazdy kat. C+E (CE) uprawnia również do kierowania pojazdem wolnobieżnym lub ciągnikiem rolniczym z przyczepą lub z przyczepami

Wiek

Skończone 21 lub 18 lat.

Dodatkowym warunkiem otrzymania prawa jazdy kat. C+E (CE)  jest posiadanie prawa jazdy kat. C.

Istnieje możliwość uzyskania prawa jazdy kat. C+E w wieku 18 lat pod warunkiem ukończenia równolegle kursu kwalifikacji wstępnej pełnej na przewóz rzeczy.

Kurs

Szkolenie praktyczne trwa 25 godzin zegarowych (25 x 60 min.).

 

Kat C,C+E (równocześnie)

Szkolenie teoretyczne 20 godz. lekcyjnych (bądź bez teorii, teoria w domu)

Szkolenie praktyczne kat C -20 godz.(zegarowe), C+E -25 godz.(zegarowe)

Kwalifikacja wstępna przyspieszona

Kwalifikacja Wstępna Przyspieszona to obowiązkowe szkolenie dla kierowców, którym prawo jazdy kategorii D zostało wydane po dniu 10 września 2008 roku,  oraz którym prawo jazdy kategorii C zostało wydane po 10 września 2009 roku.

Szkolenie obejmuje:
 • 130 godzin teorii
 • 10 godzin praktyki, w tym: 8 godzin zajęć w ruchu drogowym i 2 godziny jazd w warunkach specjalnych

Kwalifikacja Wstępna Pełna

Kwalifikacja wstępna to obowiązkowe szkolenie dla osób, które chcą przystąpić do kursu na prawo jazdy kat. C lub kat. D przed ukończeniem wymaganego wieku  (kat. C – 21 lat i kat. D – 24 lata) lub osób, które posiadają już prawo jazdy na te kategorie i chcą wykonywać zawód kierowcy, lecz nie mają wymaganego wieku.

Szkolenie obejmuje:
 • 260 godzin zajęć teoretycznych
 • 20 godzin zajęć praktycznych, w tym: 16 godzin zajęć w ruchu drogowym i 4 godziny jazdy w warunkach specjalnych

Kwalifikacja Wstępna Uzupełniająca

Kierowca, który uzyskał uprawnienia do wykonywania zawodu kierowcy w ramach Kwalifikacji Wstępnej lub kwalifikacji wstępnej przyspieszonej dla prawa jazdy kat. D lub C i zamierza wykonywać przewozy innymi pojazdami, niż te dla których wymagane jest prawo jazdy odpowiadające zakresowi uzyskanej Kwalifikacji Wstępnej, zobowiązany jest odbyć kurs kwalifikacyjny w ramach Kwalifikacji Wstępnej Uzupełniającej.

Szkolenie obejmuje:
 • 65 godz. zajęć teoretycznych
 • 5 godz. zajęć w ruchu drogowym

Kwalifikacja Wstępna Uzupełniająca Przyspieszona

Kierowca, który uzyskał uprawnienia do wykonywania zawodu kierowcy w ramach Kwalifikacji Wstępnej lub kwalifikacji wstępnej przyspieszonej dla prawa jazdy kat. D lub C i zamierza wykonywać przewozy innymi pojazdami, niż te dla których wymagane jest prawo jazdy odpowiadające zakresowi uzyskanej Kwalifikacji Wstępnej, zobowiązany jest odbyć kurs kwalifikacyjny w ramach Kwalifikacji Wstępnej Uzupełniającej przyspieszonej.

Szkolenie obejmuje:

•  32,5 godzin teorii
•  2,5 zajęć w ruchu drogowym

Uczestnicy szkolenia:

Osoba przystępująca do kursu kwalifikacji wstępnej nie musi posiadać prawa jazdy danej kategorii i nie musi być w trakcie kursu prawa jazdy.

Badania:

Kursant przed rozpoczęciem kursu musi wykonać badanie lekarskie oraz psychologiczne o braku przeciwwskazań do pracy w charakterze kierowcy autobusu bądź samochodu ciężarowego. Badania muszą odbyć się PRZED kursem (nie po ani w trakcie).

Egzamin:

Egzamin Państwowy zdawany jest w naszym ośrodku po zakończeniu szkolenia. Egzamin przebiega w formie testu złożonego z części podstawowej (20 pytań) i z części specjalistycznej dla kat. C lub kat. D (10 pytań). Kursant zda jeśli nie popełni więcej niż 4 błędy w części podstawowej oraz więcej niż 5 błędów w części specjalistycznej.

Uprawnienia:

Po ukończeniu kursu przewodniczący komisji powołany przez Wojewodę wystawia zaświadczenia o pozytywnym zaliczeniu kursu kwalifikacji wstępnej. Z tym zaświadczeniem oraz z badaniem lekarskim i psychologicznym osoba zgłasza się do wydziału komunikacji gdzie zostaje jej wystawione nowe prawo jazdy na którym widnieje informacja o ukończonym kursie.

Pracodawca może zatrudnić kierowcę po otrzymaniu tych dokumentów jeśli osoba ta ukończyła 18 lat dla chcących pracować jako kierowca samochodu ciężarowego lub 21 lat dla kierowców chcących pracować jako kierowca autobusu.

Postawa prawna:

Zmiany zostały wprowadzone na podstawie dyrektywy 203/59/we parlamentu europejskiego i rady. Polskie regulacje prawne:

 1. Ustawa z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (Dz.U.  z 2007r.  nr 125, poz. 874 ze zm.)
 2. Ustawa z dnia 17 listopada 2006r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz o zmianie ustawy – prawo o  ruchu drogowym (Dz.U. z 2006r. nr 235, poz. 1701)
 3. Rozporządzenia ministra infrastruktury z dnia 1 kwietnia 2010r. w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy (Dz.U. z 2010r. nr 53, poz. 31)

Uprawnienia

bePrawo jazdy kat. B+E (BE) uprawnia do kierowania pojazdem samochodowym o dmc nie przekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu lub motocykla, z przyczepą o dmc nie przekraczającej rzeczywistej masy własnej pojazdu ciągnącego. 

Prawo jazdy kat. B+E uprawnia również do kierowania traktorem oraz traktorem z przyczepą lub przyczepami (czyli kat. B+E daje również takie same uprawnienia, jak prawo jazdy kat. T).

Wiek

Skończone 18 lat.

Dodatkowym warunkiem otrzymania prawa jazdy kat. B+E jest posiadanie prawa jazdy kat. B.

Kurs

Szkolenie praktyczne trwa 15 godzin zegarowych (15 x 60 min.).