Uprawnienia

cPrawo jazdy kat. C uprawnia do kierowania pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu, oraz ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym.

Prawo jazdy kat. C uprawnia również do kierowania wymienionymi powyżej pojazdami z przyczepą lekką.

Wiek

Skończone 21 lub 18 lat

Dodatkowym warunkiem otrzymania prawa jazdy kat. C jest posiadanie prawa jazdy kat. B.

Istnieje możliwość uzyskania prawa jazdy kat. C w wieku 18 lat pod warunkiem ukończenia równolegle kursu kwalifikacji wstępnej pełnej na przewóz rzeczy.

Kurs

Szkolenie teoretyczne trwa 20 godzin szkolnych (20 x 45 min.), szkolenie praktyczne trwa 30 godzin zegarowych (30 x 60 min.)

(bądź bez teorii - teoria w domu)

 

PRAWO JAZDY KATEGORII C+E

Uprawnienia

ce

Prawo jazdy kat. C+E (CE) uprawnia do kierowania pojazdem samochodowym określonym w kategorii C łącznie z przyczepą (czyli pojazdem o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu, wraz z przyczepą).

Prawo jazdy kat. C+E (CE) uprawnia również do kierowania pojazdem wolnobieżnym lub ciągnikiem rolniczym z przyczepą lub z przyczepami

Wiek

Skończone 21 lub 18 lat.

Dodatkowym warunkiem otrzymania prawa jazdy kat. C+E (CE)  jest posiadanie prawa jazdy kat. C.

Istnieje możliwość uzyskania prawa jazdy kat. C+E w wieku 18 lat pod warunkiem ukończenia równolegle kursu kwalifikacji wstępnej pełnej na przewóz rzeczy.

Kurs

Szkolenie praktyczne trwa 25 godzin zegarowych (25 x 60 min.).

 

Kat C,C+E (równocześnie)

Szkolenie teoretyczne 20 godz. lekcyjnych (bądź bez teorii, teoria w domu)

Szkolenie praktyczne kat C -20 godz.(zegarowe), C+E -25 godz.(zegarowe)