Uprawnienia

buprawnia do kierowania pojazdem samochodowym o dmc nie przekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu lub motocykla, również z przyczepą o dmc nie przekraczającej masy własnej pojazdu ciągnącego, o ile łączna dmc zespołu tych pojazdów nie przekracza 3,5 t, mikrobusem, jeśli posiada do 9 miejsc siedzących, ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym

Wiek

skończone 18 lat (kurs można rozpocząć 3 m-ce przed ukończeniem 18 lat)

Kurs

szkolenie teoretyczne trwa 30 godzin szkolnych (30 x 45 min.), szkolenie praktyczne trwa 30 godzin zegarowych (30 x 60 min.)

(bądź bez teorii - teoria w domu)