Uprawnienia

Kat. AM-kategoria prawa jazdy AM zastąpiła dawną kartę motorowerową,uprawnia do kierowania motorowerem lub czterokołowcem lekkim o masie własnej do 350 kg, osiągającym prędkość do 45 km/h

a1Kat.A1-uprawnia do kierowania motocyklem o pojemności skokowej silnika nie przekraczającej 125 cm³, mocy nie przekraczającej 11 kW (14,95 KM) i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,1 kW/kg; motocyklem trójkołowym o mocy nieprzekraczającej 15 kW oraz pojazdami określonymi dla prawa jazdy kat. AM

o1Kat. A2- uprawnia do kierowania motocyklem o mocy do 35 kW i stosunku mocy do masy 0,2 kW/kg,motocyklem trójkołowym o mocy nieprzekraczającej 15 kW oraz pojazdami określonymi dla prawa jazdy kat. AM

Kat. A -uprawnia do kierowania motocyklem oraz motocyklem z przyczepą lekką

Wiek

Kat. AM - skończone 14 lat (kurs można rozpocząć 3 m-ce przed ukończeniem 14 lat)

Kat. A1 - skończone 16 lat (kurs można rozpocząć 3 m-ce przed ukończeniem 16 lat)

Kat. A2 - skończone 18 lat (kurs można rozpocząć 3 m-ce przed ukończeniem 18 lat)

Kat. A - skończone 24 lata (jeśli osoba posiada prawo jazdy kat. A2 od co najmniej 2 lat, wówczas może rozpocząć kurs nauki jazdy kat. A oraz przystąpić do egzaminu państwowego na prawo jazdy kat. A w wieku 20 lat)

Kurs

Kat. AM - szkolenie teoretyczne trwa 10 godzin szkolnych (10 x 45 min.), szkolenie praktyczne trwa 10 godzin zegarowych (10 x 60 min.) 

Kat. A1, A2 - szkolenie teoretyczne trwa 30 godzin szkolnych (30 x 45 min.), szkolenie praktyczne trwa 20 godzin zegarowych (20 x 60 min.)

(bądź bez teorii - teoria w domu)

Kat. A - szkolenie teoretyczne trwa 30 godzin szkolnych (30 x 45 min.), szkolenie praktyczne trwa 20 godzin zegarowych (20 x 60 min.)

(bądź bez teorii - teoria w domu)