Prawo jazdy kategorii AM

o1Uprawnienia
Kategoria prawa jazdy AM zastąpiła dawną kartę motorowerową,uprawnia do kierowania motorowerem lub czterokołowcem lekkim o masie własnej do 350 kg, osiągającym prędkość do 45 km/h.
Wiek
Skończone 14 lat (kurs można rozpocząć 3 miesiące przed ukończeniem 14 lat).
Kurs
Szkolenie teoretyczne trwa 10 godzin szkolnych (10 x 45 min.), szkolenie praktyczne trwa 10 godzin zegarowych (10 x 60 min.).

Prawo jazdy kategorii A1

a1Uprawnienia
Uprawnia do kierowania motocyklem o pojemności skokowej silnika nie przekraczającej 125 cm³, mocy nie przekraczającej 11 kW (14,95 KM) i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,1 kW/kg; motocyklem trójkołowym o mocy nieprzekraczającej 15 kW oraz pojazdami określonymi dla prawa jazdy kat. AM.
Wiek
Skończone 16 lat (kurs można rozpocząć 3 miesiące przed ukończeniem 16 lat ).

Kurs

Szkolenie teoretyczne trwa 30 godzin szkolnych (30 x 45 min.), szkolenie praktyczne trwa 20 godzin zegarowych (20 x 60 min.).

Prawo jazdy kategorii A2

a2aUprawnienia
Uprawnia do kierowania motocyklem o mocy do 35 kW i stosunku mocy do masy 0,2 kW/kg,motocyklem trójkołowym o mocy nieprzekraczającej 15 kW oraz pojazdami określonymi dla prawa jazdy kat. AM.
Wiek
Skończone 18 lat (kurs można rozpocząć 3 m-ce przed ukończeniem 18 lat).
Kurs
Szkolenie teoretyczne trwa 30 godzin szkolnych (30 x 45 min.), szkolenie praktyczne trwa 20 godzin zegarowych (20 x 60 min.).

Prawo jazdy kategorii A

a2aUprawnienia
Iprawnia do kierowania motocyklem oraz motocyklem z przyczepą lekką.
Wiek
Skończone 24 lata (jeśli osoba posiada prawo jazdy kat. A2 od co najmniej 2 lat, wówczas może rozpocząć kurs nauki jazdy kat. A oraz przystąpić do egzaminu państwowego na prawo jazdy kat. A w wieku 20 lat).
Kurs
Szkolenie teoretyczne trwa 30 godzin szkolnych (30 x 45 min.), szkolenie praktyczne trwa 20 godzin zegarowych (20 x 60 min.).

Prawo jazdy kategorii B

bUprawnienia
Uprawnia do kierowania pojazdem samochodowym o dmc nie przekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu lub motocykla, również z przyczepą o dmc nie przekraczającej masy własnej pojazdu ciągnącego, o ile łączna dmc zespołu tych pojazdów nie przekracza 3,5 t, mikrobusem, jeśli posiada do 9 miejsc siedzących, ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym.
Wiek
Skończone 18 lat (kurs można rozpocząć 3 m-ce przed ukończeniem 18 lat).

Kurs

Szkolenie teoretyczne trwa 30 godzin szkolnych (30 x 45 min.), szkolenie praktyczne trwa 30 godzin zegarowych (30 x 60 min.).

Prawo jazdy kategorii B+E

beUprawnienia
Prawo jazdy kat. B+E (BE) uprawnia do kierowania pojazdem samochodowym o dmc nie przekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu lub motocykla, z przyczepą o dmc nie przekraczającej rzeczywistej masy własnej pojazdu ciągnącego.
Prawo jazdy kat. B+E uprawnia również do kierowania traktorem oraz traktorem z przyczepą lub przyczepami (czyli kat. B+E daje również takie same uprawnienia, jak prawo jazdy kat. T).
Wiek
Skończone 18 lat.
Dodatkowym warunkiem otrzymania prawa jazdy kat. B+E jest posiadanie prawa jazdy kat. B.
Kurs
Szkolenie teoretyczne trwa 20 godzin szkolnych (20 x 45 min.), szkolenie praktyczne trwa 15 godzin zegarowych (15 x 60 min.).

Prawo jazdy kategorii C

cUprawnienia
Prawo jazdy kat. C uprawnia do kierowania pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu, oraz ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym.
Prawo jazdy kat. C uprawnia również do kierowania wymienionymi powyżej pojazdami z przyczepą lekką.
Wiek
Skończone 21 lat.
Dodatkowym warunkiem otrzymania prawa jazdy kat. C jest posiadanie prawa jazdy kat. B.
Istnieje możliwość uzyskania prawa jazdy kat. C w wieku 18 lat pod warunkiem rozpoczęcia równolegle kursu kwalifikacji wstępnej pełnej na przewóz rzeczy.
Kurs
Szkolenie teoretyczne trwa 20 godzin szkolnych (20 x 45 min.), szkolenie praktyczne trwa 30 godzin zegarowych (30 x 60 min.)

Prawo jazdy kategorii C+E

ceUprawnienia
Prawo jazdy kat. C+E (CE) uprawnia do kierowania pojazdem samochodowym określonym w kategorii C łącznie z przyczepą (czyli pojazdem o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu, wraz z przyczepą).
Prawo jazdy kat. C+E (CE) uprawnia również do kierowania pojazdem wolnobieżnym lub ciągnikiem rolniczym z przyczepą lub z przyczepami
Wiek
Skończone 21 lat.
Dodatkowym warunkiem otrzymania prawa jazdy kat. C+E (CE)  jest posiadanie prawa jazdy kat. C.
Kurs
Szkolenie teoretyczne trwa 20 godzin szkolnych (20 x 45 min.), szkolenie praktyczne trwa 25 godzin zegarowych (25 x 60 min.).