Kwalifikacja wstępna i przyspieszona

  • Home
  • Kwalifikacja wstępna i przyspieszona

KWALIFIKACJA WSTĘPNA, PRZYSPIESZONA I UZUPEŁNIAJĄCA

Oferujemy :

  • JAZDY ZESTAWEM CIĄGNIK SIODŁOWY MAN TGX Z NACZEPĄ

Kwalifikacja wstępna przyśpieszona – kurs na kierowcę zawodowego

Kwalifikacja wstępna przyspieszona (pot. kurs na przewóz rzeczy / osób) dotyczy osób zamierzających wykonywać zarobkowy przewóz drogowy, czyli pracować jako kierowca zawodowy. Szkolenie kończy się egzaminem państwowym organizowanym w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego.

Warunki przystąpienia do kwalifikacji wstępnej przyspieszonej

Kurs kwalifikacji wstępnej przyspieszonej powinni ukończyć kandydaci na kierowców
zawodowych, którzy posiadają prawo jazdy kat. C wydane po 10.09.2009 r lub kat. D wydane po 10.09.2008r. Zgodnie z tą zasadą kurs obowiązuje również wszystkich tych, którzy dopiero zamierzają uzyskać prawo jazdy kat. C lub D i chcą zostać kierowcami zawodowymi. W przypadku kursu kwalifikacji wstępnej przyspieszonej dla kategorii C, CE kandydat powinien mieć ukończone 21 lat. Z kolei do kursu dla kat. D, DE kandydat może przystąpić po ukończeniu 23 roku życia. Dla osób, które nie ukończyły wymaganego wieku przewidziana jest kwalifikacja wstępna tzw. pełna.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami do kursu mogą przystąpić kandydaci, którzy posiadają profil kierowcy zawodowego wydany na podstawie orzeczenia lekarskiego i psychologicznego o braku przeciwwskazań do pracy na stanowisku kierowcy zgodnie z art. 39j i 39k Ustawy o transporcie drogowym. Profil kierowcy zawodowego pobrać można w Wydziale Komunikacji właściwym dla miejsca zamieszkania kandydata na kierowcę zawodowego. Badania lekarskie i psychotechniczne dla kierowców do PKZ wykonujemy na naszym placu manewrowym na Srebrnej 156/164 w Częstochowie

Zakres kursu na kwalifikację wstępną przyśpieszoną

Przepisy przewidują, że kurs na kwalifikację wstępną przyspieszoną trwa 140 godzin i obejmuje:
•130 godzin zajęć teoretycznych z zakresu transportu drogowego,
•8 godzin jazdy w ruchu drogowym,
•2 godziny jazdy w warunkach specjalnych na macie poślizgowej lub 1 godzina na symulatorze.

Zakres kursu na kwalifikację wstępna obejmuje:

•280 godzin zajęć, w tym 260 godzin zajęć teoretycznych oraz 20 godzin zajęć praktycznych (16 godzin jazdy w ruchu miejskim oraz 4 godziny jazdy w warunkach specjalnych) ;

Zakres kursu na kwalifikację wstępną uzupełniającą przyśpieszoną

a) 32,5 godziny zajęć teoretycznych oraz
b) 2,5 godziny zajęć praktycznych;
Kurs na kwalifikację wstępną uzupełniającą przyśpieszoną dotyczy osób które:
•posiadają już kwalifikację wstępną lub kwalifikację wstępną przyspieszoną w zakresie przewozu rzeczy, a chcą uzyskać uprawnienia w zakresie przewozu osób i ukończyły 23 lata;
•posiadają już kwalifikację wstępną lub kwalifikację wstępną przyspieszoną w zakresie przewozu osób, a chcą uzyskać uprawnienia w zakresie przewozu rzeczy i ukończyły 21 lat.
Kurs przeznaczony jest oczywiście dla osób, które posiadają prawo jazdy wydane po:
•10 września 2009 roku dla kategorii C1 lub C
•10 września 2008 roku dla kategorii D1 lub D

Wymagania dla kursantów przystępujących do kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyśpieszonej

Warunkiem przystąpienia do kursu na kwalifikację wstępną uzupełniającą przyśpieszoną jest posiadanie świadectwa kwalifikacji zawodowej, wydanego przez uprawnionego wojewodę w zakresie kwalifikacji wstępnej lub kwalifikacji wstępnej przyspieszonej.

Zakres kursu na kwalifikację wstępną uzupełniającą przyśpieszoną

a) 32,5 godziny zajęć teoretycznych oraz
b) 2,5 godziny zajęć praktycznych;

Szkolenie okresowe kierowców na przewóz rzeczy lub osób

Szkolenie okresowe kierowców (potocznie: kurs na przewóz rzeczy lub osób / kod 95) to kurs przedłużający uprawnienia do wykonywania przewozu drogowego. Szkolenie okresowe kończy się wydaniem świadectwa kwalifikacji zawodowej. Po odbytym szkoleniu ośrodek aktualizuje profil PKZ, a kierowca udaje się do urzędu w celu wymiany prawa jazdy na nowe.

Szkolenie okresowe kierowców zawodowych dotyczy osób, które uzyskały prawo jazdy przed:
•10 września 2009 roku dla kategorii C1 lub C;
•10 września 2008 roku dla kategorii D1 lub D;
•lub uzyskały już świadectwo kwalifikacji zawodowej i chcą przedłużyć jego ważność o kolejne 5 lat.

Czas trwania szkolenia okresowego kierowców

Szkolenie trwa 35 godzin zajęć teoretycznych. Szkolenie okresowe kierowców może być
prowadzone po 7 godzin dziennie przez 5 dni.